Προσφορές

Το ξενοδοχείο Dias εγγυάται ότι οι τιμές που προσφέρονται στην ιστοσελίδα του είναι οι καλύτερες τιμές σε όλες τις τοποθεσίες.

Ειδικές προσφορές διατίθενται μόνο για κρατήσεις μέσω διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα www.mydiashotel.com.

Οι ειδικές προσφορές που προσφέρονται σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα δεν ισχύουν για ομάδες και δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προσφορές.

Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές και διαφορετικές τιμές μπορεί να ισχύουν σε ορισμένες ημέρες της εβδομάδας.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ιστοσελίδα μας για τις ειδικές προσφορές μας και να ακολουθήσετε τις καινοτομίες μας από τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης.